yán
1. шет, шек, жақ, шекара, тыс, сызық
2. сағана жолы, қабыр жолы
II
shān
жабынқыш, кірпіш, т. б. саз балшықтан істелген бұйымдарға пайдалынатын қалпы
【埏埴】 кірпіш қалпын балшықпен толтыру

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I yán 〡ㄢˊ 〔《廣韻》以然切, 平仙, 以。 〕 1.大地的邊際。 《史記‧司馬相如列傳》: “上暢九垓, 下泝八埏。” 裴駰 集解引《漢書音義》曰: “埏, 音延, 地之際也。” 元 耶律楚材 《和冀先生韻》: “冠蓋通窮域, 車書過古埏。” 2.墓道。 《文選‧潘岳〈哀永逝文〉》: “撫靈櫬兮訣幽房, 棺冥冥兮埏窈窕。” 李善 注引 杜預 曰: “埏, 墓隧也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: shan 解释: 用水和泥。 见“埏埴”条。 制造瓦器的土模。 槌·任法: “昔者尧之治天下也, 犹埴之在埏也。 ”|ㄢˊyn  埏 拼音: yan2 解释: 1. 荒远的地方。 文选·司马相如·封禅文: “上畅九垓, 下溯九埏。 ”李善·注引孟康曰: “埏, 地之八际也。 ” 2. 墓道。 文选·潘岳·哀永逝文: “抚灵榇兮诀幽房, 棺冥冥兮埏窈窕。 ”李善·注引声铲: “埏, 墓隧也。 ”ㄕㄢshn …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:shan 用水和泥。 見“埏埴”條。 製造瓦器的土模。 槌·任法: “昔者堯之治天下也, 猶埴之在埏也。” |ㄢˊyn  拼音:yan2 1. 荒遠的地方。 文選·司馬相如·封禪文: “上暢九垓, 下泝九埏。” 李善·注引孟康曰: “埏, 地之八際也。” 2. 墓道。 文選·潘岳·哀永逝文: “撫靈櫬兮訣幽房, 棺冥冥兮埏窈窕。” 李善·注引聲鏟: “埏, 墓隧也。” ㄕㄢshn …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — yán 墓道 [path leading to a tomb; tomb passage]。 如: 埏门(墓门); 埏道(墓道。 通入墓穴的路, 上不盖土) …   Advanced Chinese dictionary

 • — I yán (1) ㄧㄢˊ (2) 地的边际。 (3) 墓道: ~道。 ~隧。 ~闼(墓道的门)。 (4) 郑码: BYMI, U: 57CF, GBK: DBEF (5) 笔画数: 9, 部首: 土, 笔顺编号: 121321554 II shān (1) ㄕㄢˉ (2) 用水和(hu?)土: ~埴( 埴 , 土; 和泥制作陶器, 引申为陶冶、 培育的意思)。 ~揉(反复捶击、 踩踏制作陶器的黏土, 引申为反复修改、 锤炼诗文)。 ~稾(培育)。 (3) 郑码: BYMI, U:… …   International standard chinese characters dictionary

 • 埏鎔 — (埏鎔, 埏镕) 培育, 栽培。 宋 曾鞏 《亳州到任謝兩府啟》: “慰倚門之望, 已出于埏鎔;謝推轂之言, 敢忘於策勵。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 埏镕 — (埏鎔, 埏镕) 培育, 栽培。 宋 曾鞏 《亳州到任謝兩府啟》: “慰倚門之望, 已出于埏鎔;謝推轂之言, 敢忘於策勵。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 埏闥 — (埏闥, 埏闼) 墓道的門。 三國 魏 曹植 《仲雍哀辭》: “臨埏闥以欷歔, 淚流射而沾巾。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 埏闼 — (埏闥, 埏闼) 墓道的門。 三國 魏 曹植 《仲雍哀辭》: “臨埏闥以欷歔, 淚流射而沾巾。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 埏埴 — 1.和泥製作陶器。 《老子》: “埏埴以為器, 當其無, 有器之用。” 河上公 注: “埏, 和也;埴, 土也。 謂和土以為器也。” 漢 桓寬 《鹽鐵論‧通有》: “鑄金為鋤, 埏埴為器。” 2.陶器。 晉 葛洪 《抱樸子‧廣譬》: “無當之玉碗, 不如全用之埏埴;寸裂之錦黻, 未若堅完之韋布。” 宋 李格非 《洛陽名園記‧水北胡氏園》: “因岸穿二土室, 深百餘尺, 堅完如埏埴, 開軒窗其前以臨水上。” 清 趙翼 《報恩寺塔二十四韻》: “輪蹄 精衛 運, 埏埴 女媧 摶。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 埏埴 — 拼音: shan zhi2 解释: 1. 用水和泥来制作陶器。 荀子·性恶: “故陶人埏埴而为器。 ”汉·桓宽·盐铁论·通有: “铸金为锄, 埏埴为器。 ” 2. 陶器。 抱朴子·外篇·广譬: “无当之玉碗, 不如全用之埏埴。 ” 3. 培养。 文选·潘岳·西征赋: “士无常俗, 而教有定式, 上之迁下, 均之埏埴。 ” …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.